Zpracování osobních údajů

 

Dobrý den,
z pozice Vašeho dodavatele bychom Vás rádi požádali o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely:

I)              evidence v rámci podnikového informačního systému

II)             pro účely zasílání obchodních sdělení

Souhlas je udělen dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a to na dobu 10 let od udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu.

Společnost ARIA-CARDS s.r.o. je oprávněna zpracovávat osobní údaje rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam poskytne zákazníkovi na vyžádání, a to manuálně i automatizovaně. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti, či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Zákazník může souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat.

Zákazník dále souhlasí se zasíláním obchodního sdělení elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti). Odmítnutí souhlasu se zasláním obchodních sdělení elektronickými prostředky lze vyjádřit i při zaslání každé jednotlivé zprávy.

Zákazník vyplněním a odesláním tohoto formuláře prohlašuje, že byl společností ARIA-CARDS s.r.o. informován o svých právech a povinnostech, zejm. o svém právu

a)     svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným správci nebo zaslaným pověřenci pro ochranu osobních údajů (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním),

b)    na přístup ke svým osobním údajům,

c)     na opravu nepřesných osobních údajů (pokud se budete domnívat, že osobní údaje zpracovávané u správce jsou nepřesné),

d)    na výmaz svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,

e)     na přenositelnost osobních údajů (pouze v případě automatizovaného zpracování)

f)     podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Předem Vám děkujeme za pochopení.

 

S pozdravem tým ARIA-CARDS s.r.o.